BRIGHT festival
BRIGHT festival neemt je op feestelijke wijze mee in de wereld van innovatie, circulariteit en duurzaamheid. Volg ons ook op sociale media!

Test

  Gegevens
  Bedrijfsactiviteit
  Koploper circulariteit
  Benodigdheden

  Elektriciteit, ICT en water (overig)

  Verlengkabels, verlichting,, beamer, projectiescherm, TV scherm, computers, laptops en evt. koffiezetapparaat dienen door de DEELNEMER zelf te worden meegenomen.

  Inrichting en aankleding

  Tafels en stoelen, statafels, presentatiemeubelen, banieren, rolbanners, presentatiematerialen, brochures, folders, flyers, visitekaartjes, servies en kleingerei dienen door de DEELNEMER zelf te worden meegenomen.

  Logistiek

  Transportmiddelen w.o. hondjes, steekkarren en palletwagens dienen door de DEELNEMER zelf te worden meegenomen.  Presentables

  Wenst de volgende producten/materialen en/of items te presenteren op de EXPOSITIE:

  Vertel in het kort iets over het product, afmetingen en beschikbaar fotomateriaal.  Bedrijfslogo


  Het digitale beeld met de volgende titel mag door de ORGANISATIE van de EXPOSITIE worden gebruikt voor promotie doeleinde, conform de hierna benoemde afspraken:

  Veiligheid

  Met het onderschrijven van deze checklist verklaart DEELNEMER dat geen van de tentoongestelde producten, materialen en/of andere gebruikte items toxisch zijn, gevaarlijke stoffen bevatten of op enige andere wijze direct of indirect gevaar kunnen opleveren voor de bezoekers van de EXPOSITIE

  Aansprakelijkheid

  De DEELNEMER vrijwaart de ORGANISATIE van iedere mogelijke claim door derden welke voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van door DEELNEMER aangereikt beeldmateriaal of informatie over de tentoongestelde producten c.q materialen.

  Verzekering

  DEELNEMER is zelf verantwoordelijk voor het eventueel verzekeren van de tentoongestelde producten, materialen en andere elementen welke nodig zijn voor het invullen van de EXPOSITIE

  Opmerkingen, suggesties en/of voorkeuren
  Deelname

  Deelnemer zal met de volgende persoon/personen deelnemen aan het ochtendsymposium met aansluitende lunch (à € 75,— pp excl. BTW)

  DEELNEMER verklaart hierbij deel te nemen aan de EXPOSITIE op 16 september 2022 waarbij DEELNEMER zelf zorg zal dragen voor het inrichten van de expositie, het plaatsen, beheren en eventueel verzekeren van de uitgestalde producten/materialen, items, etc. Inrichten en opruimen dient te gebeuren tijdens de door de ORGANISATIE aangereikte time slots. Zonder verder overleg en goedkeuring door de ORGANISATIE mag hier niet van worden afgeweken.

  DEELNEMER verleent de ORGANISATIE van de EXPOSITIE toestemming op de door DEELNEMER aan gereikte persoonlijke en bedrijfsgegevens, beeldmateriaal en bedrijfslogo te gebruiken uitsluitend en alleen voor de aankondiging, promotie en ondersteuning van de EXPOSITIE. ORGANISATIE garandeert DEELNEMER dat alle aangereikte informatie en gegevens binnen 2 weken na afloop van het evenement zullen worden verwijderd c.q. vernietigd van alle gegevensdragers die de ORGANISATIE voor dit evenement zal gebruiken.

  De ORGANISATIE van de EXPOSITIE zal zorg dragen voor een bedrijfsvermelding van de DEELNEMER op haar website(s), in media en verwijzingen, in alle publiciteit en persberichten en in de routebeschrijving van de EXPOSITIE.

  Voor, tijdens en na de EXPOSITIE zal de DEELNEMER en al haar medewerkers en vertegenwoordigers de instructies en richtlijnen van de ORGANISATIE opvolgen en geen risico’s nemen waarbij men zichzelf of enig ander in gevaar brengt.

  Over toekenning van een door de ORGANISATIE aangewezen ruimte kan niet worden gecorrespondeerd. ORGANISATIE zal zoveel als mogelijk rekening houden met door de DEELNEMER gewenste hoeveelheid m2 en voorzieningen.

  DEELNEMER dient de aangewezen ruimte te behandelen als ware het haar eigen bedrijfsruimte. Na afloop van de EXPOSITIE dient de DEELNEMER de beschikbaar gestelde ruimte schoon op te leveren en in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werd aangetroffen voor aanvang van de EXPOSITIE. Eventuele schade dient onverwijld na het plaats vinden of constateren ervan aan de ORGANISATIE te worden gemeld. Bij doelbewust of nalatig handelen door de DEELNEMER kan de schade na afloop op de DEELNEMER worden verhaald.

  * De aanwezigheid van een goed werkende internet aansluiting c.q. WIFI verbinding en aanwezigheid van een wastafel kan door de ORGANISATIE niet in alle gevallen worden gegarandeerd. Indien benodigd is het raadzaam voor de DEELNEMER om hiervoor eigen middelen aan te wenden.  Written By: Levina Raven

  No Comments

  Leave a Reply